CETOP Approved Education Centre, audited by FEDA! (copy)

Het team dat betrokken was bij de audit van de ‘Drive & Control Academy’ van Bosch Rexroth met van links naar rechts: Maaike Rouw, Wim Roeterdink, Rob van den Brink, Wendy Merkx en Sjef Pijnappels.

Projecten

Hét antwoord op de stijgende vraag naar kwalitatief hoogwaardige technici

CETOP Approved Education Centre, audited by FEDA!

Hoe weet u als opdrachtgever of de servicetechnici die aan uw hydraulische of pneumatische systemen sleutelen hiervoor wel de juiste skills hebben? Nu is dat nog lastig te beoordelen, maar daar komt binnenkort verandering in. Op basis van een Europees geaccrediteerd certificatiemodel is op initiatief van FEDA namelijk een traject gestart om ook in ons land te komen tot CETOP Approved Education Centres. Een betere garantie voor kwaliteitsonderwijs op het gebied van hydrauliek en pneumatiek is er niet. De audits zijn inmiddels in volle gang, waarmee de eerste stappen zijn gezet om straks ook in ons land CETOP-gecertificeerde technici te kunnen afleveren.

FEDA maakt zich al vele jaren sterk om het technische niveau in Nederland op een hoger plan te brengen. Dat gebeurt op meerdere fronten (industrie, onderwijs) en dus werd eind 2017 op initiatief van FEDA ook een start gemaakt met het opzetten van een CETOP-certificatietraject voor hydrauliek- en pneumatiekopleidingen in Nederland. FEDA is vertegenwoordigd in de ‘Technical en Education Commissions’ van de Europese CETOP organisatie en vanuit die positie in ons land verantwoordelijk voor het coördineren van de CETOP audits. De eerste hiervan werd dit jaar uitgevoerd bij de ‘Drive & Control Academy’ van Bosch Rexroth in Boxtel. We namen een kijkje in hun goed geoutilleerde trainingscentrum en spraken met het team dat bij deze audit betrokken was. We hadden het uiteraard over de audit zelf, maar ook over de vraag hoe de kwaliteit van technische opleidingen op een hoger plan gebracht kan worden en hoe die kwaliteit duurzaam kan worden gewaarborgd.

Wens van FEDA-leden

Wat was voor FEDA de aanleiding om te gaan werken aan een CETOP-certificatietraject voor pneumatiek- en hydrauliekopleidingen? “Simpelweg omdat klanten van FEDA-leden aangaven behoefte te hebben aan een waarborg voor kwaliteit,” aldus Maaike Rouw, communicatiespecialist bij FEDA. “En dan met name als het gaat om het laten uitvoeren van service- en onderhoudswerkzaamheden aan pneumatische en hydraulische systemen. Vroeger beschikten veel productiebedrijven over een eigen Technische Dienst die alle onderhoud en reparaties uitvoerde. Maar veel TD’s zijn ingekrompen en sommige zelfs volledig weggesaneerd. Dat betekent dat die werkzaamheden nu grotendeels of volledig door derden worden uitgevoerd. Wordt dit gedaan door technici van een gerenommeerd bedrijf met een goede reputatie op service/onderhoudsvlak, dan is de kans groot dat dit deskundig gebeurt. Maar de laatste jaren is echter sprake van een sterke opmars van eenmansbedrijven/ZZP-ers die zich op de groeiende servicemarkt hebben gestort. Mede daardoor is het een stuk lastiger geworden om als opdrachtgever vooraf de kwaliteit van de in te zetten technicus te beoordelen en te borgen. Dat is nu in feite dus onmogelijk en betekent een risico. Heeft die ZZP-er straks echter een opleiding/training gevolgd bij een CETOP Approved Education Centre, dan is die zekerheid er wel.”

“Binnen de elektrowereld is deze kwaliteitsborging overigens al jaren goed geregeld,” vult Rob van den Brink aan. Hij is directeur/eigenaar van RB Hydraulicweb en een van de auditors die FEDA inschakelt bij het beoordelen van opleidingen. Ook zit Rob van den Brink in de technische en onderwijs commissies van CETOP. “Wanneer een elektrotechnicus een NEN 3140 gecertificeerde cursus heeft doorlopen, kan die technicus aantonen over de juiste skills te beschikken. Bedrijven vragen ook naar deze certificatie bij het laten uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden. Binnen de hydrauliek en pneumatiek kan iedereen zich op dit moment specialist noemen zonder dit te kunnen aantonen. Dit heeft al in meerdere gevallen geleid tot ongevalssituaties door gebrek aan vakkennis bij het werken aan hydraulische en pneumatische systemen. We zijn nu bezig met het auditen van opleidingsinstituten en het inrichten van examens. Naar verwachting zullen de eerste CETOP Approved Education Centres in de loop van 2020 studenten gaan afleveren met het gewenste kennis en kwaliteitsniveau.”

Wendy Merkx ontvangt het eerste certificaat van André Braakman

Tekort aan technici

“Er is en blijft een grote behoefte aan goed opgeleide vakmensen,” benadrukt Wendy Merkx, Marketing & Training Manager bij Bosch Rexroth. “Maar wat is goed opgeleid en hoe toon je dat aan? Op het gebied van hydrauliek en pneumatiek streeft CETOP in dit kader internationaal naar een toename van kwalitatief hoogwaardige opleidingen. Hier zijn inmiddels ook Europese eisen voor ontwikkeld. Door certificatie kunnen cursisten hun vakkennis aantonen wat ook opdrachtgevers veel meer zekerheid geeft. In Groot Brittannië is CETOP al een stuk verder met certificatie en hierover hebben we ook contact met onze Engelse collega’s waarmee we CETOP-ervaringen uitwisselen.”

Wendy Merkx ontvangt het eerste certificaat van André Braakman“Ook als FEDA hebben we goede contacten met de Engelse brancheorganisatie,” vult Maaike Rouw aan. “Zo is bijvoorbeeld ook het ‘Rode boekje’ over ‘hydraulisch hogedruk injectie letsel’ tot stand gekomen. Daarnaast houden we ook contact met brancheverenigingen in andere Europese landen over CETOP-certificering en andere onderwerpen. In de Scandinavische landen, maar ook in Turkije, Italië, Groot Brittannië en nu dus ook in Nederland is men actief met CETOP-certificatie bezig. Het is nuttig om hierover internationaal ervaringen uit te wisselen.”

Gat met onderwijs dichten

Wim Roeterdink, directeur van HTC (Hydraulics Training & Consulting) is eveneens een van de gespecialiseerde auditors die FEDA inschakelt. Daarnaast is hij docent op het gebied van ‘hydraulisch systeemontwerp’. “We zien dat het probleem in de techniek en dan met name in de hydrauliek al ontstaat in de ontwerpfase,” aldus Wim Roeterdink. “Voor het kunnen ontwerpen van een goede, veilige en economische hydraulische installatie heb je bepaalde basiskennis nodig. We merken bij studenten die zich aanmelden voor een hydrauliekopleiding dat hun basiskennis vaak tekort schiet. Het bekende ‘gat’ tussen het reguliere onderwijs en de praktijk is daarvan in veel gevallen de oorzaak. Ik denk dat onder meer een nauwere band tussen bedrijfsleven en het reguliere onderwijs nodig is om ervoor te zorgen dat de programma’s van basisopleidingen beter op het gewenste niveau worden afgestemd. Niet alleen is dit belangrijk voor het vinden van een baan, maar ook wanneer mensen een vervolgopleiding of een specifieke cursus willen gaan volgen is het cruciaal dat zij over de juiste (voor)kennis beschikken. Wat niet wegneemt dat er een belangrijke taak is weggelegd voor onafhankelijke opleidings-, cursus- en trainingscentra. Deze bieden gerichte faciliteiten om technici de juiste skills bij te brengen, mede waardoor ze hun carrière een belangrijke versnelling kunnen geven.”

Onafhankelijke audits

“In Nederland zijn we in het voorjaar gestart met de erkenning van opleidingscentra door FEDA,” aldus Rob van den Brink. “Vanuit een FEDA werkgroep, die al zo’n twee jaar bij elkaar zit, zijn er aanbevelingen voor technische opleidingen opgesteld en inmiddels hebben we de eerste opleidingen op het gebied van hydrauliek bezocht. Daarnaast zijn er stappen gezet om ook onderwijsorganisaties op het gebied van pneumatiek te gaan beoordelen en te auditen. Of de opleidingen aan de eisen voldoen leggen wij voor aan de CETOP-commissie in Frankfurt. Bij ‘groen licht’ mag het opleidingsinstituut zich CETOP Approved Education Centre noemen en het bijbehorende logo gebruiken.”

Verschillende ‘levels’

“Bij de beoordeling van onafhankelijk trainingen en opleidingen hanteert CETOP drie niveaus,” legt Rob van de Brink uit. “Level 1 is het operator/operator+ niveau. Deze mensen moeten weten wat een hydraulische machine/installatie inhoudt en hoe deze werkt. Met die kennis moet de operator ook een goede gesprekspartner zijn voor de TD. Hij moet de systeemcomponenten kunnen benoemen en weten hoe deze werken. Level 2 is het ‘monteursniveau’. Dit kennen we ook uit de voertuigtechniek (werkplaatsmonteur). Op dit niveau moet de technicus reguliere service- en onderhoudstaken kunnen uitvoeren en eenvoudige storingen kunnen oplossen. Level 3, het hoogste niveau, is het domein van werkplaats chefs en service engineers. Deze mensen weten van de hoed en de rand en kunnen ook systeemverantwoordelijkheid dragen. De opleidingen in Nederland richten zich vooral op de levels 2 en 3. Belangrijk is bij de audits om goed te bepalen of de opleidingen het juiste niveau hebben, wat overigens niet altijd even makkelijk is om te beoordelen. Ook moet er goed vastgelegd worden wie de examens gaat inplannen en uitvoeren en hoe die examens eruit moeten zien. De opleiding en de gevolgde procedures moeten bovendien toekomstbestendig zijn. Het certificaat moet immers de nodige waarde hebben in zowel ons land als daarbuiten, waar CETOP uiteraard een belangrijke sturende en controlerende functie in heeft.”

Eerste audit in Nederland

“Waar in de praktijk vooral behoefte aan is, zijn goed opgeleide onderhouds- en servicetechnici,” benadrukt Wendy Merkx. “Daar proberen wij met onze ‘Drive & Control Academy’ ook expliciet op in te spelen. We hebben bij FEDA aangegeven dat we op ‘Level 3’ gecertificeerd willen worden. Dat is best ambitieus, maar we zijn ervan overtuigd dat we dat niveau halen. We bieden in onze ‘Drive & Control Academy’ zo’n vijftien hydrauliekopleidingen. Vooraf hebben we alle eisen voor CETOP-certificatie op papier gekregen, waarbij na de audit bleek dat we op sommige punten de structuur nog wat moeten aanpassen. De content is er, daar ligt het niet aan, maar de structuur wijkt wat af van de structuur die CETOP hanteert. Het is dan ook vooral een kwestie van het ‘herinrichten van en schuiven met modules’ en dan zijn we klaar om gecertificeerd te worden.”

Spiegel voorgehouden

“Het was heel goed dat we een keer een spiegel voorgehouden hebben gekregen,” reageert Sjef Pijnappels, Technical Trainer bij de ‘Drive & Control Academy’. “Alhoewel we uiteraard goed letten op dat wat er in de markt gebeurt, ontwikkel je de educatieve programma’s als opleidingsinstituut voornamelijk vanuit je eigen perspectief. CETOP hamert enorm op veiligheid. Dat zit uiteraard ook in onze lesprogramma’s, maar het bleek dat we die op sommige punten moeten aanscherpen. De CETOP aanbevelingen liggen op een hoog niveau. Ze zijn ambitieus, maar reëel en, niet onbelangrijk, ook voor studenten haalbaar. Waar we nu in samenwerking met CETOP/FEDA aan werken is het inrichten van examens. Deze zullen op basis van de CETOP-eisen gestalte moeten krijgen, waarbij de praktijkexamens onder toezicht van CETOP/FEDA in de toekomst bij één van de gecertificeerde opleidingsinstituten afgenomen moeten kunnen worden.”

Toegevoegde waarde

“Waar het uiteindelijk om draait is toegevoegde waarde,” zegt Wendy Merkx tot slot. “Een bedrijf dat werknemers naar een cursus/training stuurt investeert daar tijd en geld in en dat moet uiteraard rendabel zijn. CETOP-certificatie brengt opleidingen op een hoger plan en daarmee zijn deze dus ook aantrekkelijker voor bedrijven om daar mensen heen te sturen voor een cursus of training. In Nederland is de markt voor hydrauliek en pneumatiek ongelooflijk divers en dat betekent dat er op heel veel verschillende niveaus goed opgeleide technici nodig zijn. Dat vereist een divers scala aan opleidingsmogelijkheden, waar CETOP met haar CETOP Approved Education Centres mede structuur aan geeft.”

Dit artikel verscheen in Aandrijftechniek. Omdat we erg trots zijn op dit traject delen we het artikel graag nogmaals. Klik hier als je de Aandrijftechniek ook periodiek op je mat wilt laten vallen.


    Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaal.feda.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 955
  • CETOP Approved Education Centre, audited by FEDA! (copy)

    Vorig artikel

    Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaal.feda.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 918
  • CETOP Approved Education Centre, audited by FEDA! (copy)

    Volgend artikel

WEBSHOP

Check onze webshop en bestel daar de Technische Leergangen, Rode Boekjes in meerdere talen & onze techniekboxen.

PROJECTEN

Benieuwd naar de laatste info over onze projecten? Bekijk dan de FEDA projectensite. 

Nieuws

Nog niet uitgelezen? Bekijk hier het
laatste nieuws op onze website. 

ADRES

Bezoekadres
Reitseplein 1, 5037 AA  Tilburg
Postadres
Postbus 4076, 5004 JB  Tilburg

CONTACT

Tel 013 – 59 44  158
Mail info@feda.nl