SMC erkend als CETOP-Approved Education Centre voor pneumatiek (copy)

FEDAcademie

SMC ERKEND ALS  CETOP APPROVED EDUCATION CENTRE voor pneumatiek

Sinds kort is SMC door FEDAcademie officieel erkend als CETOP-Approved Education Centre Pneumatiek Level 3. 

Jos Persoon, trainer en opleider bij SMC, Bert Bak, accountmanager Onderwijs, en Bart Tuijnman,  managing director SMC Nederland, hebben recent het certificaat ‘CETOP-Approved Education Centre Pneumatiek Level 3’ ontvangen uit handen van Arjan Coppens en André Braakman van FEDAcademie. 

Onder de erkenning valt het complete cursusaanbod Pneumatiek van SMC. Daarmee toont SMC aan dat ze voldoet aan de Europese normen en kwaliteitseisen die gesteld worden vanuit CETOP, de koepelorganisatie voor hydrauliek en pneumatiek in Europa.

SMC is in 1959 opgericht in Japan en is marktleider in pneumatische componenten voor de industrie en een toonaangevend bedrijf in industriële automatisering. SMC Nederland heeft vanaf 1981 een eigen kantoor en trainingscentrum in het centrum van Amsterdam. Sinds 2016 is in Eindhoven het SMC Technology Center gevestigd. Daar worden onder meer in cleanroomomgeving SMC-componenten geassembleerd.

Technische medewerkers bij bedrijven, techniekdocenten en studenten weten inmiddels de weg te vinden naar SMC Opleiding en Training. SMC biedt allerlei groepstrainingen, individuele trainingen en bedrijfstrainingen op het gebied van pneumatiek vanuit de opleidingscentra in Nederland en België.

Bijdragen aan kwalitatief goed opgeleide technici

Jos Persoon over de erkenning: “Het is mooi als je je opleidingen kan koppelen aan iets wat algemeen erkend wordt. Dat is de reden dat we gekozen hebben voor de CETOP-certificering. Zo’n certificaat is dus een waardevol document voor de cursisten, de deelnemers én de bedrijven.”

Voorafgaand aan een CETOP-erkenning vindt altijd een audit plaats. Dit bestond uit het beoordelen van de inhoudelijke kwaliteit en compleetheid van de cursussen pneumatiek. Ook moet een erkend opleidingscentrum beschikken over een practicum met door CETOP voorgeschreven systemen en opdrachten. Jos vertelt over deze audit: “Tijdens de audit zijn toch een aantal zaken naar boven gekomen waarbij we verrast waren en waarmee we aan de slag gaan om het pakket breder en completer te maken.

Op basis van de resultaten uit de audit mag SMC officieel gedurende één jaar het predicaat CETOP Approved Education Centre Pneumatiek Level 3 voeren. Na een jaar vindt opnieuw een audit plaats. Bij goedkeuring wordt de geldigheid van de erkenning met vijf jaar verlengd.

Jos Persoon over de erkenning: "Het is mooi als je je opleidingen kan koppelen aan iets wat algemeen erkend wordt. Dat is de reden dat we gekozen hebben voor de CETOP-certificering."

Krapte op de arbeidsmarkt

Volgens Jos helpen gecertificeerde opleidingen ook om de krapte op de arbeidsmarkt deels op te lossen: “Dat is een ander punt dat we tegenkomen. Mensen kiezen te weinig voor techniek. Zij-instromers zijn steeds meer een belangrijke oplossing voor dat soort problemen. Zij krijgen hiermee een heel belangrijk document voor hun verdere loopbaan, omdat bedrijven weten, op basis van de certificering, wat ze binnenhalen aan kennis.”

Jos Persoon, trainer en opleider bij SMC en Bart Tuijnman, managing director SMC Nederland, ontvangen het certificaat uit handen van Arjan Coppens en André Braakman van FEDAcademie.

Meerdere niveaus

Bij de beoordeling van onafhankelijk trainingen en opleidingen hanteert CETOP meerdere niveaus. 

Level 2 is het ‘monteursniveau’, een functie die we ook uit de voertuigtechniek kennen (werkplaatsmonteur). Op dit niveau moet de technicus reguliere service- en onderhoudstaken kunnen uitvoeren en eenvoudige storingen kunnen oplossen. 

Level 3, het hoogste niveau, is het domein van werkplaatschefs en service engineers. Deze mensen weten van de hoed en de rand en kunnen ook systeemverantwoordelijkheid dragen. 

Bij de audits wordt goed bepaald of de opleidingen het juiste niveau hebben. Ook wordt vastgelegd wie de examens inplant en uitvoert, en hoe die examens eruit zullen zien. De opleiding en de gevolgde procedures moeten toekomstbestendig zijn. Het certificaat heeft de nodige waarde in zowel ons land als daarbuiten, waar CETOP, als Europese organisatie, een belangrijke sturende en controlerende functie in heeft.

Jos: “Een belangrijk aspect is dat de CETOP-certificering Europees is: het helpt voor de internationale inzetbaarheid als bedrijven over de grens gaan werken.”

Het technisch niveau op een hoger plan

FEDA maakt zich al vele jaren sterk om het technische niveau in Nederland op een hoger plan te brengen. Vroeger beschikten veel productiebedrijven over een eigen Technische Dienst die alle onderhoud en reparaties uitvoerde. Maar veel TD’s zijn ingekrompen en sommige zelfs volledig weggesaneerd. Dat betekent dat die werkzaamheden nu grotendeels of volledig door derden worden uitgevoerd. Wordt dit gedaan door technici van een gerenommeerd bedrijf met een goede reputatie op service/onderhoudsvlak, dan is de kans groot dat dit deskundig gebeurt. 

De laatste jaren is echter sprake van een sterke opmars van eenmansbedrijven en zzp’ers die zich op de groeiende servicemarkt hebben gestort. Mede daardoor is het een stuk lastiger geworden om als opdrachtgever vooraf de kwaliteit van de in te zetten technicus te beoordelen en te borgen. Dat betekent een risico voor de opdrachtgever. 

Omdat klanten van FEDA-leden aangaven behoefte te hebben aan een waarborg voor kwaliteit, werd in 2019 op initiatief van FEDA het eerste CETOP-certificatietraject voor hydrauliek- en pneumatiekopleidingen in Nederland opgestart. De erkenning van CETOP Approved Education Centres zorgt ervoor dat je als opdrachtgever een bepaalde mate van zekerheid krijgt over het kennisniveau van technici als ze opleidingen hebben gevolgd.

CETOP-erkenning

De CETOP-erkenning erkenning houdt in dat FEDAcademie op basis van een CETOP-audit vaststelt dat de opleidingen, cursussen en trainingen die door het opleidingscentrum worden aangeboden en verzorgd, voldoen aan de aanbevelingen en het niveau van een CETOP Level.


    Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaal.feda.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
  • SMC erkend als CETOP-Approved Education Centre voor pneumatiek (copy)

    Vorig artikel

    Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaal.feda.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
  • SMC erkend als CETOP-Approved Education Centre voor pneumatiek (copy)

    Volgend artikel

ADRES

Bezoekadres
Reitseplein 1, 5037 AA  Tilburg
Postadres
Postbus 4076, 5004 JB  Tilburg

CONTACT

Tel 013 – 59 44  158
Mail info@feda.nl