Succesvol innoveren in 10 stappen (copy)

Ondernemen

SUCCESVOL INNOVEREN IN 10 STAPPEN

Het succes van innovatie hangt af van verschillende elementen die onderling sterk verbonden zijn. Innovatie is geen doel op zich, maar een middel. Met een duidelijke structuur kan iedere organisatie dat middel succesvol inzetten.

Stap 1: Open up

Open je blik naar buiten. Wat speelt er bij je klanten, concurrenten, leveranciers en bij kennisinstellingen met wie je samenwerkt of wil werken? Welke trends spelen er? Welke technologieën zie je opkomen? Breng het volledige ecosysteem waarin je actief bent in kaart.

"Om succesvol te kunnen innoveren moet je naar het totale plaatje kijken en voeling blijven houden met het ecosysteem waarin je acteert. Je kunt een mooie uitvinding hebben, maar als de omgeving er niet voor warmloopt, is die niets waard."
Herman Wories
DSM

Stap 2: Why?

Waarom moet je innoveren? Baken het domein af dat je wil veranderen: bepaal de scope van je innovatie-inspanningen. Wie is de belangrijkste sponsor voor vernieuwing? Is hij of zij het eens met jouw why?

Stap 3: What?

Wat moet je innovatie opleveren en wanneer? Bepaal wat de innovatie minimaal moet opleveren om als succesvol te kunnen aanmerken. Doe dit ‘smart’: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Leg de lat voor deze ‘primaire innovatiedoelen’ niet te hoog, anders loop je het risico later in te boeten op geloofwaardigheid.

"Stuur strak op proces en ontwikkel zo nodig een eigen toolbox, die past bij jouw organisatie. Zo is bij elke stap helder wat deze moet opleveren en kun je de voortgang volgen."
Marie-Jose van den Boomgaard en Joyce van de Grade
KPN

Stap 4: How?

Nu komt een van de moeilijkste stappen: wat is je innovatiestrategie en hoe ga je je doelen behalen? Ontwikkel verschillende toekomstscenario’s waarbij je het halen van je primaire innovatiedoelen uit de derde stap centraal stelt. Gebruik hierbij de trends uit de eerste stap en verplaats je in de klant van de toekomst. Het beste scenario biedt kansen, lijkt haalbaar en is veelbelovend. Kies dat scenario als je innovatiestrategie.

Stap 5: Plan

Nu je weet waar je naartoe wil, onderzoek je hoe je daar gaat komen en maak je een eerste schets van een businesscase. Wat zijn de speerpunten van de verandering? Zonder dit overkoepelende masterplan blijft verandering uit en zullen resultaten zich beperken tot losse successen van individuele innovatieprojecten. Verlies je in deze fase niet in details: speed is key.

"Be focused. Verspreid de aandacht niet en richt je op het wegsnijden van onnodige ballast. Om zo snel resultaat te leveren."
Giacomo Manca en Stephanie Sievers
Philips

Stap 6: Check

In de voorgaande stappen heb je relevante informatie verzameld en een plan gesmeed. Nu is het tijd om te checken: is het plan haalbaar? Zijn je belangrijkste aannames juist? Kun je de belangrijkste stakeholders meekrijgen? Gebruik het onderzoek en de feedback die je krijgt om je plan nog beter maken. Dit kan betekenen dat je eerdere stappen opnieuw moet doen, maar het levert je een gedragen masterplan op waarmee je vooruit kunt.

Stap 7: Engage

In deze fase ga je je omgeving betrekken bij de invulling van je masterplan. Begin met je aandeelhouders en het management: hen overtuigen is cruciaal voor het slagen van je plan. Betrek daarna je collega’s en nodig iedereen uit om met suggesties te komen om je plan in te kunnen vullen. Ga vervolgens ook met klanten en leveranciers in gesprek over je plan en de uitvoering: ook hun steun, kritiek en ideeën kun je goed gebruiken.

"Mensen vinden het fijn om gehoord te worden. Geef een terugkoppeling als een medewerker een idee aandraagt."
Bas de Glopper
KLM

Stap 8: Organize

Schep de voorwaarden voor de mensen die de verandering moeten brengen: maak bij het organiseren én belonen van je organisatie onderscheid tussen bestaande en nieuwe business. Doe je dit niet, dan mis je focus en loop je het risico dat nieuwe initiatieven volgens oude maatstaven worden beoordeeld. Dan komt innovatie niet tot stand.

Beleg verantwoordelijkheden. Het is raadzaam de verantwoording voor innovatie bij één persoon in de directie te beleggen. Stel daarnaast een Innovation Board in: een periodieke bijeenkomst met de belangrijkste stakeholders, waarin alle innovatieteams hun voortgang presenteren en feedback ontvangen. Zo creëer je sturing en draagvlak.

Stap 9: Execute

Het moment van de waarheid: je gaat je plan daadwerkelijk uitvoeren. Dit is een proces van continu onderzoeken, uitproberen, bouwen, leren, verbeteren, opschalen en exploiteren. Geef – binnen de gestelde kaders en doelen – de ruimte om te improviseren: stap 4, ‘how’, is nu van minder belang. Selecteer mensen met de juiste innovatiecompetenties: innovatieafdelingen vragen om andere competenties dan bij het werken aan bestaande producten en diensten.

"Trek de discussies over realiseerbaarheid en marktacceptatie uit elkaar. Vraag niet aan een technisch ontwikkelaar of het product een succes in de markt zal worden. En vraag niet aan een marketeer of verkoper of het gemaakt kan worden. Het vergt verschillende expertises."
Herman Boom
ASML

Stap 10: Monitor

Hoe weet je of je innovatie-inspanningen effectief zijn? Wanneer bepaal je dat je moet stoppen of juist moet doorpakken? Monitor de kosten en opbrengsten, maar ook de verworven inzichten en de impact die zij hebben op toekomstig succes. Deel de inzichten in de Innovation Board, zodat duidelijk is of de organisatie op koers ligt of dat bijsturing nodig is.

Daarna richt je de blik weer naar buiten en start de cyclus opnieuw.

Heb je ook tips?

Bijvoorbeeld over hoe jij innovatie organiseert in jouw bedrijf? Meld het ons, en wij delen die informatie weer met de andere FEDA-leden. 


    Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaal.feda.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
  • Succesvol innoveren in 10 stappen (copy)

    Vorig artikel

    Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaal.feda.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
  • Succesvol innoveren in 10 stappen (copy)

    Volgend artikel

ADRES

Bezoekadres
Reitseplein 1, 5037 AA  Tilburg
Postadres
Postbus 4076, 5004 JB  Tilburg

CONTACT

Tel 013 – 59 44  158
Mail info@feda.nl